Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár szerk.: Magyar Sion 1899. (Uj sorozat 13. évfolyam)

MAGYAR SZ. N. EGYHÁZIRODALMI HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTIK KERESZTY VIKTOR dr. ÉS PROHÁSZKA OTTOKÁR dr. Az új sorozatban XIII. évi folyam. (Kezdettől XXXVII. évi folyam.) ESZTERGOM 1899.

Next