Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár szerk.: Magyar Sion 1900. (Uj sorozat 14. évfolyam)

MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI HAYI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI: Dr. KERESZTY VIKTOR, Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR. Az új sorozatban XIV. évi folyam. (Kezdettől XXXVIII. évi folyam.) ESZTERGOM 1900.

Next