Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár szerk.: Magyar Sion 1901. (Uj sorozat 15. évfolyam)

MAGYAR SZ. N. EGYHÁZIRODALMI HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTIK Dr. KERESZTY VIKTOR, Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR THEOL. TANÁROK. Az új sorozatban XV. évi folyam. (Kezdettől XXXIX. évi folyam.) ESZTERGOM 1901.

Next