Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár szerk.: Magyar Sion 1902. (Uj sorozat 16. évfolyam)

MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTIK Dr. KERESZTY VIKTOR, Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR THEOL. TANÁROK. Az új sorozatban XVI. évi folyam. (Kezdettől XL. évi folyam.) ESZTERGOM 1902.

Next