Magyar Szemle, 1999 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1999 / 1-2. szám

Kulin Ferenc: KÖLCSEY ÉS A LIBERALIZMUS I. - Bod Péter Ákos AZ EURÓRÓL, EURÓPÁRÓL ÉS MAGYAROR­SZÁGRÓL - Csicseky-Rónay István ÉS M. Kiss Sándor AZ 1947-ES FORDULATRÓL - Domokos Mátyás: GENS UNA SUMUS? - N. Pál József: DOMOKOS MÁTYÁS SZÁM­ADÁSA ILLYÉSRŐL - Beke György AZ ÖNRENDELKE­ZÉS DILEMMÁIRÓL - ÉLETÚTINTERJÚ Rónay Lászlóval

Next