Magyar Szemle 41. kötet (1941. 7-12. sz.)

"hetkéd­ük i4*inda azokat, akiknek hátraléka van vagy előfizetése lejárt, &iúne&k­edj.ezek fó­ilethüket idejében búrnánk futtatni. Tölödesei, munkától éá­­káii&éseldöl k­ímélik meg toladákaiatalunka­t D­OLGOZÓTÁRSAINK Gróf Kálnoky Hugó a Pester Lloyd szerkesztője Kovács Imre a Szabad Szó belső munkatársa. Előzőleg az áprilisi számban közöltük Budapest a Számok tükrében c. tanul­mányát . Benda Kálmán középiskolai tanár; legutóbb 1940 április havában a tatai nép­főiskola első tanfolyamáról számolt be jfc Bakos Gyula vezérkarhoz beosztott százados -író Máthé Elek kiskunhalasi ref. lelkész, külpolitikai író, előző cikke»Chamberlain és Rothermeren ez év januári számunkban jelent meg . Zemplén György a zirci hittudományi főiskola igazgatója Szász Zsombor m. kir. kormányfőtanácsos, a májusi számban Titulescu haláláról emlékezett meg. Kincsestár-sorozatunk »Romániai c. kötetének (28. sz.) szerzője Jfc Gogolák Lajos a Magyar Nemzet belső munkatársa. Csehszlovákia című kötete a Kincsestár-sorozatban jelent m­eg (29. sz.)­­Jfc Országh László a B. Eötvös-Collegium tanára, irodalomtörténész. Az újabb angol líráról írt tanulmányát 1938 szeptember havában közöltük SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, V., Vilmos császár­ út 26. Telefon: 128-786 A Magyar Számla előfizetési ára egy évre magánszemélyeknek 9-60­0, jogi személyeknek 24*— P Csekkszámlánk száma: 22.300

Next