Magyar Szemle 44. kötet (1943. 1-6. sz.)

DOLGOZÓTÁRSAI­NK Gavallier József, az Országos Szociálpolitikai Intézet főtitkára, a Búvár szerkesztője * Bulla Béla egyetemi ny. rk. tanár, 1941 júniusában A trianoni Délvidék c. tanulmánya jelent meg. Kincsestár-sorozatunkban Az Alföld és A nyugati országrészek c. munkáit adtuk ki * Vasváry Károly vezérkari őrnagy * Julier Ferenc ny. vezérkari ezredes, háborús beszámolóink nagy részének írója. Szeptemberi számunkban Kelet-Európa és Észak-Afrika címen számolt be az akkori hadi helyzetről. A Magyar Szemle Könyvei-sorozatban ő írta az „1914—1918. A világháború magyar szemmel" c. kötetet, valamint A had­vezetés művészete c. Kincsestár-kötetet is * Fábián István, a pécsi áll. gimn. igazgatója, júniusi számunkban korunk irodalmáról értekezett * Lengyel Géza, a Magyar Gyáriparo­sok Országos Szövetségének igazgatója. 19­35 júliusában A gyáripari konjunktúra alaku­lása c. tanulmányát közöltük * Ács Tivadar író * Gogolák Lajos a Magyar Nemzet belső munkatársa, külpolitikai rovatunk írója. Kincsestár-sorozatunkban jelent meg Cseh­szlovákia c. kötete * Szitnyay Jenő a rádió hírszolgálatának szerkesztője SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, V.­ Vilmos császár­ út 26. — Telefon: 328-786 A Magyar Szemle előfizetési ára egy évre magánszemélyeknek 9.60 P, jogi személyeknek 24.— P. — Külföldre a posta útján történő előfizetés díja egy évre 24.— P. egyébként 30.— P Csekkszámlánk száma: 22.300 ERDÉLY legolvasottabb irodalmi és művészeti folyóirata a VásácUztyi 1. &Mrt szerkesztésében megjelenő PÁSZTORTŰZ melynek hasábjain a legkiválóbb magyar írók szerepelnek. Előfizetési ára egy évre 18.—, félévre 9.— P Szerkesztőség és kiadóhivatal, Kolozsvár, Brassai­ u. 5

Next

/
Thumbnails
Contents