Márkus György (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 19. Békés vármegye (Budapest, 1936)

4e. BÉKÉS VÁRMEGYE ELŐSZÓT IRTA : vitéz sarkadi MÁRKY BARNA DR Békésmegye alispánja FELELŐS SZERKESZTŐ: MÁRKUS GYÖRGY MUNKATÁRSAK : Follajtár Ernő oki. tanár, Gróf imre oki. tanár, dr. Harsányi Margit egyet, tanárs. Keviczky László ev. fóesperes, Molnár Endre statisztikus, dr. Nádor Jenő oki. tanár, Szeberényi Zs. Lajos ev. föesoeres feisónázi tag. Szeghalmi G/uia ny. igazgató az Orsz. Gárdonyi G. társ. alelnöke, Tantó József Öékósvármegye népművelési titkára, dr. Ujváry Julianna v. egyet, tanárs. stb. stb. KIADJA ; BÉKÉSVÁRMEGYE MONOGRÁFIÁJA SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA, BUDAPEST.

Next

/
Thumbnails
Contents