Schneider Miklós - Juhász Viktor (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 22. Fejér vármegye (Budapest, 1937)

MAGYAR VÁROSOK ÉS VÁRMEGYÉK MONOGRÁFIÁJA FEJÉRVÁRMEGYE / Felelős szerkesztő: DR. LADÁNYI MIKSA Sajtó alá rendezte : DR. LADÁNYI ISTVÁN szerkesztő. Kiadja : A MAGYAR VÁROSOK MONOGRÁFIÁJA KIADÓHIVATALA Budapest. VII, DOHÁNY-U. 84., Almássy-u. f. Telefon : 14-24-44.

Next

/
Thumbnails
Contents