Szeghalmy Gyula: Magyar városok és vármegyék monográfiája 23. Dunántúli vármegyék - Veszprém vármegye községei (Budapest, 1937)

^ e <o3 3($_ 3 SZEGHALMY GYULA: / DUNÁNTÚLI VÁRM EGYÉK AZ ELŐSZÓT IRTA: JÓZSEF FŐHERCEG Ő KIRÁLYI FENSÉGE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKE 33 31 / ' KIADJA : A MAGYAR VÁROSOK MONOGRÁFIÁJA KIADÓHIVATALA BUDAPEST, 1937.

Next

/
Thumbnails
Contents