Magyar Vasutas, 2002 (46. évfolyam, 1-12. szám)

2002-01-01 / 1. szám

Középpontban a MÁV Kórház „Megmarad és erősödik a gyermekgyógyászat és a bőrgyógyászat területén a járóbeteg-szakellá­tás. Változatlan marad az egészséges újszülött­ellátás. A gyermekgyógyászati fekvőbeteg-ellátás - fővárosi centrumokkal kötendő megállapodások alapján - magasabb szakmai szinten lesz biztosít­va a szakintézmények által. A bőrgyógyászat területén, de a belgyógyászati osztály kerete között tíz ágy megmarad, valamint a szülészet-nőgyógyászati osztályon belül tíz ággyal létesítünk neonatológiai részleget.” - beszámolónk a 2. oldalon olvasható. 4. Gazdaságtalan-e a vasút? Ezzel a címmel indítunk sorozatot, amelyben a Levegő Munkacsoport kutatásainak eredményeit tesszük közzé. 7. Évzáró Választmányi ülés Döntések tisztújításról, a VSZ költségvetéséről, a szakszervezeti választások kiírásáról és állásfoglalás az országgyűlési választásokról. AKTUÁLIS Veszély-helyzet a munkaerőpiacon! A „Státusz-törvény" tervezetének megjelenése óta rossz érzéseim voltak a Magyarországon élő magyar munkavállalók foglalkoztatási biz­tonsága miatt. A különböző kedvezmények, ame­lyeket a kormány egyoldalúan biztosít - oktatási, egészségügyi ellátási, utazási, munkavállalási, stb. -, vonzzák a határokon kívül élőket, míg a számlát a közpénzekből közösen álljuk, miköz­ben tovább nő a munkanélküliség Magyarorszá­gon. A kormányzat a rész-szabályokban ígért garanciákat. Igaz, ezek a szabályok még nem szü­lettek meg. A ráadás a magyar és román miniszterelnök egyetértési nyilatkozata volt. Orbán minisz­terelnök úr a magyar munkavállalók számára kifejezetten hátrányos megállapodást írt alá. A VSZ a sajtónyilvánosságot is felhasználva tilta­kozott a szociális partnerekkel történő egyeztetés nélküli döntés miatt. A Vasutasok Szakszervezete tiltakozik a ‘ma­gyar-román Státusztörvénnyel kapcsolatos egyet­értési nyilatkozat’ ellen és az Országos Munka­ügyi Tanács (OMT), valamint a munkavállalói oldal azonnali összehívását kezdeményezi. A FIDESZ-kormány rövidtávú önös politikai érdekeit szem előtt tartva a Magyarországon élő magyar munkavállalók érdekeit eladta a munka­erőpiacon. Az Orbán-kormány ismételten megke­rülte a szociális partnereket és a munkaválla­lókkal, munkaadókkal való egyeztetés nélkül döntött. Az Európai Unióhoz első fordulóban csatlakozni akaró közép-kelet európai országok között a legalacsonyabbak a ma­gyarországi bérek. Az Orbán-kor­mány a bérfelzárkóztatásért a négy éves kormányzati ciklusban nem tett érdemi lépéseket. A munkavállalók ré szére a bérkiáramlást viszont minden esz­közzel visszafogta. A Státusz-törvény munkavállalásra vonatkozó részének a román anyanyelvű állampolgá­rokra való kiterjesztése a magyar munkaerő további fokozott értékvesztését jelenti. A feke­temunka, illetve az olcsón elvállalt munka leérté­keli a magyar munkaerőt is és annak a minőségi terméket előállító képességét. Félő, hogy kettős bérrendszer alakul ki Magyarországon. A magyar munkaerő szabad áramlását az Unió irányába hétéves időtartamra kizárta a FIDESZ- kormány a csatlakozási tárgyalásokon. Ezzel el­lentétben többmillió munkavállaló áramolhat be Magyarországra Romániából. AVasutasok Szakszervezete úgy látja, hogy a FIDESZ-kormány végleg lemondott a három és félmillió magyar munkavállaló foglalkoztatás­biztonságáról, bérfelzárkóztatásáról és méltány­talan, tisztességtelen helyzetet teremtett a ma­gyarországi munkaerőpiacon. A VSZ Elnöksége a munkavállalói és a nemze­ti érdek elárulásának tartja a Státusz-törvényt módosító egyetértési nyilatkozatot. A VSZ kezdeményezi a munkavállalói oldal és az OMT azonnali összehívását a miniszte­relnök által előidézett veszélyhelyzet kárenyhítése érdekében. A vasúti munkahelyek sem kivételezettek a veszélyhely­zet alól. Ezért kezdemé­nyeztük a Vasúti Érdeke­gyeztető Tanács (VÉT) ülésének napirendjén is megtárgyalni az ügyet. AVasutasok Szakszer­vezete a Státusz-tör­vénnyel kapcsolatos egyetér­tési nyilatkozat miatt a VÉT ülésén soronkívüli napirendként kívánja tárgyalni a vasúti munkahelyek védelmének ügyét. A szociális partnerekkel nem egyeztetett kor­mányfői elkötelezettség főleg a keleti országrész­ben veszélyezteti a foglalkoztatást, holott ebben a térségben magas a munkanélküliség és a családok is itt vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A VSZ új foglalkoztatási megállapodás meg­kötésében érdekelt, amely a külföldiek mun­kavállalási lehetőségeiről a magyar vasutasság számára elfogadható módon, megfelelő garanci­ákkal rendelkezik. Kollégák! A FIDESZ-kormány 1999-ben a munka becsületének helyreállítását ígérte. Mára kiderült, hogy sem a munkát, sem a becsületet nem ismerik. Vagy ha ez az amit ők annak tartanak, akkor még világosabbá vált a munkavál­lalókhoz való viszonyuk. DIN-EN 729-2 • vasúti járműjavítás és gyártás • fémmegmunkálás • acélszerkezet gyártás ÖNORM M 7812, ✓ din «70« VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Kft ALAPÍTVA: 1904-BEN A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA XLVI/1. 2002. JANUÁR ARA: 50,- FT

Next

/
Thumbnails
Contents