Magyar Vasutas, 2008 (52. évfolyam, 5-7. szám)

2008-05-01 / 5. szám

Üzemi Tanács és A VSZ a Gazdasági és Közlekedési Mi­nisztérium által 2007-ben bezárásra ítélt 38 vasútvonal megmentése érdekében minden rendelkezésére álló érdekvédel­mi eszközt igénybe vett. 2007. november 7-én kétórás, novem­ber 21-én hatórás erőteljes és sikeres sztrájkot tartottunk, melynek eredménye­ként 2007. december 11-én megszületett a megállapodás, miszerint 26 vasútvonal 2008. év végéig, illetve 12 vonal május vé­géig üzemben marad. A megállapodásnak köszönhetően lét­rejött Vasúti Egyeztető Bizottságban az aláíró szakszervezetek 2008. januárjától folyamatosan tárgyaltak a GKM-el a 12 vas­útvonal sorsáról. A tárgyalásokon közeledtek az állás­pontok, de a miniszterváltás miatt megál­lapodás nem született, ezért Simon Dezső, a VSZ elnöke 2008. április 29-én levélben foidult a miniszterelnökhöz, kérve, hogy a 12 vasútvonal működtetését hosszabbít­sa meg a Kormány. A VSZ következetes kiállásának is köszönhető, hogy Szabó Pál, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium új vezetője 2008. május 6-án első döntéseként beje­lentette, hogy évvégéig megrendeli a köz­szolgáltatást azon a 12 vasútvonalon, ame­lyeken eredetileg május végéig jártak vol­na a személyvonatok. A Vasutasok Szakszervezete üdvözli a döntést és kifejezi szándékát a magyar vas­út és a vasutasság jövőjét érintő kérdések­ről szóló érdemi tárgyalásokban való fo­lyamatos részvételre. Ezúton köszönjük meg a vasutasok vas­útvonalak megmentéséért tett tevőleges és erkölcsi támogatását és azok segítségét, akik az elmúlt hónapokban szakmai ér­vekkel segítették a VSZ munkáját. Munkavédelmi képviselő választás - 2008 A Vasutasok Szakszervezete KÖVETKEZETES ÉRDEKVÉDELMI MUNKÁJA ÚJABB EREDMÉNYT HO­ZOTT. DENm TOz^^voS?LEU5ször tanácsokat a ^TOTlSÁGÁltiL mv^- JELENTÖSÉGÉVEL a ' AKK0R MN­DEN V B * tamo­“U2Mi '"«'t köthet 1U-- a * “"““»te a Bt , ert~mitakaraVSZ? kahelyeker p f°ntosabb célunk hn ^ i lapodig S?6rdekéb- törekÄ WegV6dJük- megérjük bolása során fellép^TM**65 VédJe mindj ÍS^gl^°2tetási megái­­ágazati és váll i ^vmanyainlc — fiukat. A vasíí* f u” i?*. - «ÄT2K ^ Szervezete jeJöjgejre| u IjLrtBVÍil ©Q d)©©//©íj0(T|rí\@ ©frtjjQQfiLI

Next

/
Thumbnails
Contents