Magyar-Zsidó Szemle 1. (1884)

1884 / 1. szám

HAJDYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTIK BACHER VILMOS ÉS BÁNÓCZI JÓZSEF. ELSŐ ÉVFOLYAM. BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KIADÁSA, 1884.

Next