Magyar-zsidó Szemle 3. (1886)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTIK BACHER VILMOS ÉS BÁNÓCZI JÓZSEF. HARMADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KIADÁSA, 1886.

Next