Magyar-Zsidó Szemle 5. (1888)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE, SZERKESZTIK BACHER VILMOS ÉS BÁNÓCZI JÓZSEF ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ AT­ENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA, 1888.

Next