Magyar-Zsidó Szemle 6. (1889)

1889 / 1. szám

­WP Kér­jük az előfizetés szí­ves megújítását. TARTALOM. Lap TUDOMÁNY. JLötvy Mór. Apró részletek a Makkabeusok-korabeli történethez.................... 1 Beck Móricz és Fischer Mihály. A Chevra Kadisa eredete............................ fi IRODALOM. Bacher Vilmos. A szentirás és a zsidó tudomány irodalma 1888-ban .. .. 12 Makai Emil. XXXXVII. Zsoltár ......................................................................... 21 Deutsch Lázár: Imádságok zsidók számára ...................................................... 22 TÁRSADALOM. A szombat.. ................................................................................................................. 24 M. F. Szemle................................................................................................................. 27 Schreiner Márton.­­Fővárosi tudomány ............................................................ 30 Bözöd-Ujfalu................................................................................................................. 33 értesítő. Országvilág. — Zsidó halottak 1888-ban. — Blau Lajos. Külföldi út. II. — Gohlfahn S. II. A berlini régi sírkert. — Nyilvános felolvasó es­télyek ............................................................................................................................ 40 Tanügy. — Enyr.di Mátyás A berlini rabbiszeminárium ........................... 52 KÚTFŐK. Zsidó körlevél 1848-ból. Közli : Bárány József.............. ... ..................... 59 VEGYES. Irodalmi h­irek. — Zsidók külföldön. — A biblia. — Zsidó zsur­­nalisztika. — A vallás- és tanulmány alap állása.­­— Új zsidó felekezeti magyar lap. — A misszió Jeruzsálemban. — Nyilatkozat................................ fi 3 A MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE, a nagy szüneteket kivéve, minden hónap elsején legalább négy évnyi tartalommal jelenik meg s előfizetési ára egész évre 6 írt, rabbiknak, tanároknak és tanítóknak 3 írt. Előfizetések a Magyar-Zsidó Szemle kiadó­hivatalába, Budapest, Athenaeum Ferencziek­ tere, küldendők. A Magyar-Zsidó Szemle szellemi részét illető közlemények a szerkesztőség­­ihez VII. Vörösmarty­ utcza 13., czimzendők.

Next