Magyar-Zsidó Szemle 7. (1890)

MAGYAR-ZSIDÓ SZÓLI SZERKESZTIK BACHER VILMOS ÉS BÁNÓCZI JÓZSEF. HETEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1890.

Next