Magyar-Zsidó Szemle 9. (1892)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTIK : BLAU LAJOS ÉS­­ MEZEY FERENCZ. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM B. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1892.

Next