Magyar-Zsidó Szemle 10. (1893)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. .SZERKESZTIK DR BLAU LAJOS ÉS IF MEZE­Y FERENCZ. TIZEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM. R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1893.

Next