Magyar-Zsidó Szemle 12. (1895)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTIK : BLAU LAJOS ÉS J. MEZEY FERENCZ. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1895.

Next