Magyar-Zsidó Szemle 13. (1896)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTI DE BLAU LAJOS. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA.

Next