Magyar-zsidó Szemle 14. (1897)

1897 / 1. szám

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTI DR BLAU LAJOS. .TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. JANUÁR. :4־ I. SZÁM. * 1897-MEGJELEN MINDEN JANUÁR, ÁPRILIS, JULIUS ÉS OKTÓBER ELSEJÉN. ־ SCH־ ־ 6 ־ BUDAPEST. AZ ATHENAEUM E. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1897.

Next