Magyar-zsidó Szemle 16. (1899)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTI DI BLAU LAJOS. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1899.

Next