Magyar-zsidó Szemle 17. (1900)

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTI DI BLAU LAJOS. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1900.

Next