Magyar-Zsidó Szemle 22. (1905)

MAGYAI­-ZSIDÓ SZEMLE. SZERKESZTI DE BLAU LAJOS. HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R.­TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1905.

Next