Magyar-Zsidó Szemle 40. (1923)

fi­at Magyar Zsidó Szemle negyvenedik évfolyamának munkatársai, amennyiben dolgozataikat aláírták. Dr. Bernstein Béla, Nyíregyháza _ ........... _ ... ._ ... _ 95, 96 Dr. Blau Lajos, Budapest.............................. _ _ _ _ _ _ ... 100 Dr. Büchler Sándor, Keszthely... _ ............................ ... _ 22, 155 Dr. Edelstein Bertalan, Budapest _ ................. _ _ 39 Dr. Fischer Gyula, Budapest............ _ ... _ 2 Dr. Goldberger Izidor, Tata ........... _ ... _ ........... _ _ 79, 133 Dr. Groszmann Zsigmond, Budapest ... _ _ 86 Halpert Salamon, Újpest ... _ ........... _ .................... _ _ 3 Dr. Heller Bernát, Budapest _ _ 16 Dr. Hevesi Simon, Budapest .................................... Mandl Bernát, Budapest _ .................................... _ _ ........... 68, 145 Dr. Marmorstein A., London _ _ _ Dr. Waldapfel János, Budapest _ _ ........... 11, 65 Dr. Kiss Arnold, Budapest....... ................................. _ _ _ ... 53 Dr. Kohlbach Bertalan, Budapest...................... _______ 137 _ 144 _ ........... _ .................... _ 129 TARTALOM. Társadalom. Dr. Fischer Gyula: Venetianer Lajos................... _____ 2 Halpert Salamon : Venetianer Lajos élete és irodalmi munkássága ... 3 Dr. Hevesi Simon: A papnevelés problémája ............................ _ ... 65 Dr. Waldapfel János: A hittanárok képzése és képesítése ... _ _ 129 Dr. Goldberger Izidor: ״ Rabbiiskola­ a Révai Nagy Lexikonban ... 133 Tudomány. Dr. Hevesi Simon: Az első Peszikta tartalmi összefüggéséről _ ... 11 Dr. Heller Bernát: Zakariás könyvének utolsó fejezeteiről _ ... _ 16 Dr. Büchler Sándor: A magyar zsidók múltjából .................... _ ... 22 Dr. Edelstein Bertalan: A zsidó­ statisztika tévedései ... _ ... . 39 Dr. Mandl Bernát: Zsidó és magyar vonatkozások a páduai egyetemhez 700 éves jubileuma alkalmából _ ............................ _ 68, 145 Dr. Goldberger Izidor: Zsidó történeti adatok................................... _ 79 Dr. Groszmann Zsigmond: A pesti kultusztemplom ............................ 86 Dr. Bernstein Béla: Dr. Wachstein B. חתפמ םידפסהה> zur Bib­­liographie der Gedächtniss- und Trauervorträge in der heb­­räischen Literatur............ ... _ _ ... 95

Next