Magyar Zsidó Szemle 49. (1932)

A Magyar Zsidó Szemle negyvenkilencedik évfolyamának munkatársai amennyiben dolgozataikat aláírták: Oldal Dr. Bernstein Béla 205, 362 Dr. Blau Lajos 33, 41, 116, 118, 197, 304, 306, 310, 357 Dr. Braun Salamon 316 Dr. Csetényi Imre 113 Goitein György 358 Dr Groszmann Zsigmond 186, 280, 383 ifj. Dr. Hahn Dezső 52 Dr. Hajdú Miklós 80 Dr. Hevesi Ferenc 81,233,312 320,321 Dr. Hevesi Simon 111, 153 Dr. Jakab Jenő 159 Dr. Kálmán Ödön Dr. Kiss Arnold Dr. Klein Sámuel Dr. Kohlbach Bertalan Dr. Krausz Sámuel Dr. Láczer Dénes Dr. Lőwinger Sámuel Patai Ervin György Preser Béla Dr. Schulcz Fülöp Vidor Pál 65, 190. Dr. Weisz Pál Dr. Zsoldos Jenő TARTALOM : Társadalom A pesti izr. hitközség gyásza — — — — — — A Magyar Zsidóság Hitvédelmi Szövetsége — — — — Dr. Láczer Dénes: Guttmann Mihály dr. 60 éves — — — Dr. Hevesi Ferenc: Peszach ünnepére — — — — — Dr. Hevesi Simon: Czefanjah — — — — — — Az IMIT közgyűlése — — — — — — — — Dr. Hevesi Ferenc: Kramer Miksa — — — — — Dr. Bernstein Béla irodalmi működése — — — — — Dr. Hevesi Ferenc : Stern Samu az Országos Iroda elnöke — — ״ ״ Magyar Zsidó Szabadegyetemi Előadássorozat — Tudomány Dr. Kohlbach Bertalan: Rabbi Bér Nicolau — — — — Dr. Zsoldos Jenő : A biblia, a midrás és a zsidó Mikes Törökországi Leveleiben — — — — — — Dr. Lőwinger Sámuel : A halotthamvasztás zsidó szempontból — Dr. Hevesi Simon: A Rabbiegyesület elnökségének szakvéleménye a halotthamvasztás ügyében — — — — Dr. Csetényi Imre: A magyar zsidóság az Aranybulla korában — Dr. Jakab Jenő : Jezsuiás könyvének Anonymus perzsa fordítása — Dr. Lőwinger Sámuel: Juda és Izráel királyainak kronológiája — Dr. Groszmann Zsigmond : Pesti rabbiválasztás száz év előtt — Dr. Klémi Sámuel: A Táná­dibé Elijáhu egy helyéről — — — Vidor Pál: A görög és a zsidó gondolat találkozása Philon bölcseletében Dr. Zsoldos Jenő: Kazinczy Ferenc és a zsidóság — — — Oldal 293 134, 209 289 6 129, 130 5 83, 239 68 374 132, 368 308, 322 72, 214 24. 348 Oldal1 2 5 81 153 157 233 234 320 321 6 24 83 111 113 159 239 280 289 322 348

Next