Magyar Zsidó Szemle 50. (1933)

1933 / 1-4. szám

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE ר ", ' H־íi—-' 7 '־•» _ יז­ . ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM 1933. JANUÁR-ÁPRILIS 1-4. SZÁM. DJ HEVESI SIMON■ -י. .י- :־׳ ׳• *־ '■׳'*' ' ־''*'• V -^..1•־^ TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTIK: Dr. HEVESI FERENC, DJ. LŐWINGER SÁMUEL ÉS DJ. FRIEDMAN DÉNES BUDAPEST 1933.

Next