Magyar Zsidó Szemle 50. (1933)

1933 / 1-4. szám

fi«־׳ Kérjük a T. előfizetőket, hogy az előfizetési összegeket beküldeni szíveskedjenek, nehogy a folyóirat pontos szétküldése fennakadást szen­­vedjen. Előfizetés egész évre 24 pengő. Rabbiknak, tanároknak, tanítóknak 10 pengő. TARTALOM utyai A Magyar Zsidó Szemle ötvenedik esztendeje — — — — — 1 Társadalom Dr. Hevesi Ferenc: Eppler Sándor jubileuma — — — — — — 3 Dr. Hevesi Ferenc: Bárány Oszkár — — — — — — — — 3 Sós Endre: Nem leszünk Európa négerjei — — — — — — — 4 Dr. Ballagi Ernő: Mezei Ernő — — — — — — — — — 14 Tudomány Dr. Hevesi Ferenc: Szaádja filozófiai eszméi — — — — — — 22 Dr. Zsoldos Jenő: Kazinczy Ferenc és a zsidóság — — — — — 44 Dr. Friedman Dénes: Három glossza — — — — — — __ 53 Irodalom Dr. Haász Imre: Új vallástörténet — — — — — — — — — 58 Dr. Zsoldos Jenő : A budai zsidó ifjúság kulturmunkája— — — — 64 Jabneh—Homiletika Dr. Groszmann Zsigmond: Dr. Weisz Miksa emléke — — — — 66 A Magyar Zsidó Szemlét illető minden küldemény ״ Dr. Hevesi Ferences Dr. Lőwinger Sámuel, Budapest, Vil­. Rökk Szilárd­ utca 26. címzendő Kéziratok, tudományos tartalmunkat kivéve, vissza nem küldetnek Gewürcz F. könyvnyomdára Budapest, VI., Király-utca 18. Felelős kiadó : Dr. Hevesi Ferenc és Dr. Lőwinger Sámuel.

Next