Magyar Zsidó Szemle 51. (1934)

A Magyar Zsidó Szemle ötvenegyedik évfolyamának munkatársai : Oldal Dr. Ballagi Ernő ............................ 117 Dr. Blau Lajos ......... 16, 40, 48, 146 Dr. Buday-Qoldberger Leó ........... 77 Dr. Csetényi Imre ............................ 157 Dr. Deutsch Gábor............................ 162 Feigl I. H.............................................. 70 Dr. Farkas József ............................ 111 Dr. Fokos Dávid ..................... ... 193 Dr. Goldberger Izidor...................... 107 Dr. Groszmann Zsigmond............... 198 Grünwald Méir.................................. 53 Dr. Guttmann Henrik ................ 244 Dr. Hajdú Miklós ............................ 108 Dr. Hoffer Ármin ..............................249 Dr. Jakab Jenő .................................. 32 Dr. Katona József ..........................2 6 Oldal Dr. Kálmán Ödön ............................ 79 Dr. Kecskeméti Lipót ........................271 Dr. Kiss Arnold............................56, 275 Dr. Kohlbach Bertalan........................289 Dr. Krausz Sámuel....................___ 12 Dr. Lőwinger Sámuel ................­­, 295 Dr. Pfeiffer Izsák ............................ 46 Dr. Presser Béla ..............................330 Dr. Róth Emil ..................................... ... 42 Scheiber Sándor..................... .... 3, 120 Stern Samu ........ 75 Székely Ferenc ................................... 76 Takács Pál ...........................................354 Dr. Vidor Pál...................... 44, 64, 112 Wertheimer Adolf ............................ 73 Zoltai Lajos................................. 18 Dr. Zsoldos Jenő ...................... 34, 362 TARTALOM Társadalom Oldal Dr. Lőwinger Sámuel: Jubileum után ............................................................... 1 Scheiber Sándor: Az ötvenéves Magyar Zsidó Szemle jubileumára .......... 3 Krausz Sámuel: Üdvözlet az 50 éves Magyar Zsidó Szemlének................ 12 Tudomány Dr. Blau Lajos: A Misna recitálása megvéd a bajtól .................................. 16 Zoltai Lajos: A zsidók letelepülése Debrecenben ........................................ 18 Dr. Jakab Jenő: Jehosua b. Gamala vagy Jehosua b. Perachja ?................ 32 Dr. Zsoldos Jenő: Kazinczy Ferenc és a zsidóság ................................ .... 34 Wertheimer Adolf: Bevezető .............................................................................. 73 Stern Samu: Dr. Hevesi Simon pesti vezető-főrabbi negyven éves papi jubileumára... ................................................................................................ 75 Székely Ferenc: Hevesi Simon jubileumára..................................................... 76 Dr. Buday-Goldberger Leó: Hevesi Simon és az Omike............................ 77 Dr. Kálmán Ödön: Dr. Hevesi Simon............................................................... 79 Dr. Goldberger Izidor: Hevesi Simon szüleiről........................................ ... 107 Dr. Hajdú Miklós: Simon Rabbi templomából ................................................. 108 Dr. Farkas József: Dr. Hevesi Simon, mint a Pesti Izr. Hitközség rabbi­kollégiumának elnöke.................................................................................... 111 Dr. Vidor Pál: Dr. Hevesi Simon a Rabbiképző katedráján...................... 112

Next