Mai Nap, 1989. február (1. évfolyam, 1-18. szám)

RUTINBÓL NEM MEGY Felkel a Szerkezetváltás a szocreálban * Szerkesztőségi címünk, s telefonszámaink megtalálha­tók az 1986-os közületi tele­fonkönyvben. A Ganz-Mávag Mozdony- Vagon- és Gép­gyár vezérigazgatóságánál. A hosszú-hosszú időn ke­resztül haladó, mestersége­sen életben tartott mamutcég gyárai tavaly önállóvá lettek, vezér és igazgatósága feles­legessé vált. A Népliget part­ján égbemeredő szocreál pa­lota jó része kiürült. Röpke időre. A földszinti el­igazító tábla immár tele az új bérlők nevével. A rész­vénytársasággá formálódott Ganz Vasúttól találmányérté­kesítő és lapkiadó cégeken át szovjet-magyar vegyesválla­latig. Az ország gazdaságában oly lassacskán haladó szer­kezetváltás e házban már va­lóság. A IX. emelet, a Mai Nap. Kánikulában, nyár köze­pén hoztuk át szerény mo­­tyónkat a Blaha Lujza térről, ahol a Hírlapkiadó Vállalat épületében - ott egy meg­szűnt szerkesztőség, a Köz­ponti Sajtószolgálat helyisé­geiben - kaptunk lehetőséget a szervezés megkezdésé­hez. Sokat már tudtunk: mit nem akarunk, és mit akarunk tenni? Sokat még nem: amit igen, azt hogyan? A század­­eleji technikai felszereltségű szerkesztőségeinket elhagy­va hogyan leszünk képesek felállítani egy valóban korsze­rűt? Ahol papírt inkább csak levélírásra használnak már, s a nyomdai műveletek jó ré­szét is helyre kis gépek vég­zik el - lerövidítve így a lap előállítás idejét, s lehetőséget hagyva az utolsó utáni pilla­natban érkezett információk közlésére is. Márpedig bele kellene vágni az újba, ha kez­detben küszködni is fogunk. A Hitel Bank hitelez, a Re­form Rt. kiad - ígérik, betart­ják? Az SZKI-SRL vállalja a számítógépes rendszer meg­alkotását, kiépítését. A Pan­non Lízing a honi és külföldi berendezések beszerzését, a Temaforg pedig, hogy mindehhez az újságpapírról gondoskodik. Kora ősszel úgy tűnik, min­den rendben. Szerződések megkötve, dolgoznak a kő­művesek, számítógépesek. EZEN A KÉT OLDALON MINDENKI TELEFONÁL ( PÉLDÁUL: PÓLYA ZOLTÁN ) KONCENTRÁL A KÉT FOTÓS (SZIGETVÁRY ZSOLT ÉS KONCZ GYÖRGY ) SZERKESZTŐ DRÓTOKKAL, AVAGY: DRÓTSZERKESZTŐ ( SZÖLLŐSI FERENC) EGY MÁR FÁRADT TÖRDELŐ ( PORKOLÁB CSABA )

Next