Mai Nap, 1989. november (1. évfolyam, 224-249. szám)

1989-11-01 / 224. szám

Hajócsúcs Alighanem a második világháború alatt fordult utoljára elő, hogy két nagyhatalom vezetői egy hadihajón talál­kozzanak. December első víkendjén szovjet-amerikai viszonylatban kerül sor csúcstalálkozóra ilyen szokatlan színhelyen. Az a tény, hogy George Bush és Mihail Gorbacsov egy hadihajó fedélzetén folytat tárgyalásokat, termé­szetesen a legkisebb mértékben sem csökkenti megbe­széléseik békés vagy a békét elősegítő jellegét. Egészen nyilvánvaló, hogy a semleges terepen (pontosabban: vi­zeken) létrejövő találkozó hajón való megrendezése csupán azt a célt szolgálja, hogy a két vezető minden fölösleges, időrabló protokolltól mentesen, az újságírók hadától távol, valóban a terítékre kerülő kérdések megvi­tatására összpontosíthassa figyelmét. Ez világos. Egyáltalán nem világos azonban (legalábbis a be nem avatottaknak), hogy mi lesz Bush és Gorbacsov első elnöki csúcstalálkozójának a központi témája. A szovjet és az amerikai külügyminiszter Wyomingban alig másfél hónapja állapodott meg abban, hogy az állam­fők várhatólag jövőre találkoznak és tárgyalnak különféle világpolitikai és kétoldalú kérdésekről, elsősorban a le­szerelésről. Ha most soron kívül egy azt megelőző csúcstalálkozóról született megállapodás, az erősen arra enged következtetni, hogy más, halasztást nem tűrő problémák merültek fel. S valószínű, hogy ezekhez meglehetősen sok közünk van. Az egyik lehetséges probléma a Kelet- és Kelet-Kö­­zép-Európában ma gyorsuló ütemben végbemenő erózi­ós folyamat, amelynek kimenetele, pontosabban a szu­perhatalmak arra való reagálása, számottevően befolyá­solhatja a nemzetközi stabilitást. Emellett azonban azt is találgatja a nemzetközi sajtó, hogy vajon nem gazdasági kérdések dominálnak-e majd a hajócsúcson, pontosabban az a témakör: hogyan segíthetné ki a jelenlegi mély hullámvölgyből az Egyesült Államok a Szovjetuniót. Talán fölösleges emlékeztetnünk arra, hogy a Szovjet­unió gazdasági helyzete - úgy is, mint a peresztrojka jövőjét befolyásoló tényező, de úgy is, mint első számú kereskedelmi partnerünk szállító- és felvevő készsége - ugyancsak nem lehet közömbös számunkra. Ily módon a Földközi-tengeren sorra kerülő találkozón alighanem rólunk is szó lesz majd. Kulcsár István ­ Nem az NDK-ból­­ az NDK-ba! ÁT AKARNAK TELEPÜLNI Berlin (AFP)­­ Az elmúlt hetekben több mint 27 ezer olasz munkanélküli folyamodott az NDK hatóságaihoz azzal a kéréssel, hogy engedélyezzék számukra az áttelepülést az NDK-ba, családjukkal együtt - jelentette az ADN hírügynökség. Az NDK azonban elutasította ezeket a ké­relmeket azzal a formális indoklással, hogy „minden országnak magának kell megolda­nia szociális problémáit”. Nagyi visszhangot váltott ki 264 nápolyi munkanélküli szeptember közepén beadott áttelepülési kérelme. Ezután más városok­ban is, így Bariban, Torinóban, Milánóban, Reggio di Calabriában ezrek jelentkeztek ar­ra, hogy családjukkal együtt áttelepülhesse­nek az NDK-ba munkavállalás céljából. A nápolyi munkanélküliek szervezetének elnöke azt mondta, azért nyújtotta be áttele­pülési kérelmét a római NDK-követségen, mert biztos jövőt akar gyermekeinek és azt az NDK-ban garantálva látja. Magyarázatul hozzátette, hogy a n­yugaton oly nagy könnyedséggel használt „szabadság” szó egy munkavállaló számára mindenekelőtt biztos állást, biztos lakást, társada­lombiztosítást, működő iskolát és egyéb jut­tatásokat jelent. Búcsú a fegyverektől A pekingi Tiananmen térről elvonul a katonaság, amely nyár óta megszállva tartotta a tömegmegmozdulások színhelyét AP-MTI Külföldi Képszerkesztőség ♦ Az AP amerikai hírügy­nökség „A Magyar Televízió egy prominens csehszlovák ellenzéki bíráló megjegyzé­seit közvetítette" címmel részletesen ismertette a hét­végi prágai demonstráció brutális rendőri feloszlatásá­ról a Panoráma adásában sugárzott képes beszámolót és azt az interjút, amelyet Václav Havel drámaíró adott a Magyar Televízió forgató­­csoportjának. A hírügy­nökség áttekintette a ma­gyar-csehszlovák kapcsolat­­rendszert nehezítő és fe­szültté tevő tényezőket és utalt a Panoráma korábbi - dir­ Menzel filmrendezővel és Alexander Dubcekkel kész­í­­tett - interjúira is. ♦ A francia AFP és az an­gol Reuter torontói keltezés­sel jelentette, hogy Pozsgay Imre államminiszter, az MSZP köztársaságielnök-je­­löltje észak-amerikai körútján kifejtette: az újonnan liberali­zált magyar gazdaság profi­tot jelent minden olyan nyu­gati vállalatnak, amely kész technológiát és szakismere­teket hozni Magyarországra. „Ami a kőkorszaki színvonalú termékek előállítását illeti, abban nincs szükségünk know-how-ra” - idézte Pozs­gay ironikus megjegyzését az AFP. h­­ll VAGYUNK A TÉMA ,Az idő nekem dolgozik” Pozsgay elégedett Montreal (AFP) - A Kanadában tartózkodó Pozsgay Imre állam­mi­niszter, az MSZP köztársasági elnök­jelöltje bizakodóan fogadta az Or­szággyűlésnek azt a döntését, hogy tartsanak népszavazást az elnökvá­lasztás módjáról. „Az idő nekem dolgozik. Nekem megvan az az előnyöm, hogy az em­berek már 20 éve ismernek” - jelen­tette ki Pozsgay kedden Montreal­ban. Az államminiszter ma Ottawában találkozik Brian Mulroney kanadai miniszterelnökkel és Joe Clark kül­ügyminiszterrel. ____________________________| ♦ Mihail Gorbacsovval tár­gyal ma a munkalátogatásra Moszkvába érkezett Egon Krenz NDK-vezető. ♦ Lengyelország és a Ko­reai Köztársaság (Dél-Ko­­rea) ma nagyköveti szinten felvette a diplomáciai kap­csolatokat­­ a KNDK (Észak- Korea) „mélységes nemtet­szésének" adott hangot. ♦ Helmut Kohl nyugatné­met kancellár kedden telefo­non beszélt Tadeusz Mazo­wiecki lengyel miniszterel­nökkel, de nem tudta rábe­szélni, hogy küszöbönálló lengyelországi látogatásá­nak programjába felvegye­nek egy zarándoklatot a ko­rábban Németországhoz tar­tozó Sziléziába.­­ Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsának öt állandó tagja - az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína-ked­den nyilatkozatban támogat­ta a libanoni rendezésről szó­ló társi megállapodást és fel­szólította az érintett feleket, hogy tegyenek meg mindent a szaúd-arábiai tanácskozá­son született megállapodás megvalósítása érdekében. ♦ 30 ember meghalt, 22 megsebesült, amikorra Fü­­löp-szigeteken két konténer elszabadult vontatójáról és összelapított egy autóbuszt. 24 ÓRA ^ ' Egy ^ MONDATBA­N\ Atom­franciázás Wellington (Új-Zé­­land) (Reuter/AP/AFP) - Franciaország ma újabb földalatti nukláris robban­tást hajtott végre a Muru­roa korallzátonyon levő kísérleti telepén. Ebben az évben ez volt a hatodik francia földalatti nukleáris kísérlet. A 20 kilotonnás szerkezet (kb. ilyen hatóerejű volt a Hirosimá­ra dobott amerikai atom­bomba is. A szerk.) felrobbantását az Új-Zélandhoz tartozó raratongai földrengésjel­ző állomáson regiszt­rálták. 1989. november 1., szerda

Next