Mai Nap, 1989. december (1. évfolyam, 250-273. szám)

1989-12-01 / 250. szám

TERROR Bár a világ tekintete ma Máltára vetődik, az emberek mégsem mehetnek el szó nélkül amellett, hogy Európa szívében ismét drámai módon ütötte fel fejét a terroriz­mus. Mint ismeretes, tegnap bombát robbantottak az NSZK-ban: Bad Homburgban Alfred Herrhausennek, a Deutsche Bank nagy hatalmú vezérének Mercedese re­pült a levegőbe. Mint képünk is bizonyítja, a páncélozott autót teljesen szétroncsolta a detonáció Herrhausennek nem volt esélye. Csodával határos módon életben ma­radt viszont sofőrje. Az NSZK-ban most mindenki a Vörös Hadsereg Frak­ció nevű terrorszervezetről beszél, amely a hetvenes években éppen Jürgen Ponto bankár meggyilkolásával indította el irtóhadjáratát, amely 1979-ben a mogadishui drámával ért véget. Ezúttal a „Wolfgang Bahr roham­osztag” vállalta magára a merényletet. A gyilkosok sajnos ezúttal is tökéletesen dolgoztak. Távirányítással hozták működésbe a robbanószerkezetet. A merénylők rövid levelét a tetthelytől alig 150 méternyire meg is találták a nyomozók. Néha végzetes módon összecsengenek az esemé­nyek a világban. Szinte Herrhausen meggyilkolásával egy időben, az óceán másik oldalán is a terror volt a fő téma. Az ABC televíziós társaság ugyanis dokumentum­filmet sugárzott az egy évvel ezelőtt a skóciai Lockerbie fölött felrobbantott PanAm Boeing-747-es tragédiájáról, amely 281 halálos áldozatot követelt. Most úgy tűnik, megoldódik a rejtély. Mohamed Abu Talb, a gyanúsított a bűnügyek klasszikus forgatókönyve szerint egy banán­héjon csúszott el. Egy máltai kereskedőnél több ruhát vásárolt, mint amennyi belefért a robbanószerkezetet rejtő bőröndbe. A robbanás után szinte minden megsem­misült - kivéve a ruhafoszlányokat. A skót rendőrök e nyomon elindulva jutottak el Máltára. A boltos felismerte az általa árusított holmikat, megadta Abu Talb címét is, aki akkor Svédországban élt. A rendőrök természetesen azonnal behatoltak a lakásba, ahol megtalálták a többi, Máltán vásárolt ruhát is. Ezekre Abu Talbnak most ép­penséggel nincs szüksége, mert svéd börtönben ül ki­sebb bűncselekmények elkövetése miatt. Az ABC értesülése szerint Svédországban azzal vá­dolják Abu Talbot, hogy ő robbantotta fel a PanAm gépét. A dokumentum­filmből az is kiderül, hogy megbízásra cselekedett. Tudni vélik, hogy a felkérés Ahmad Jirbiltől, az egyik hírhedt terroristavezértől érkezett. Abu Talb vé­gül is 10 millió dollárt kapott - igaz, ezért tökéletes munkát kellett végeznie. Hírek szerint hat különböző helyszínen készítette a speciális bombákat. Az amerikai és a nyugatnémet hírek ismét drámai módon irányították a figyelmet a terrorizmus veszélyére, amely sajnos állandón ott lebeg fölöttünk... Elisabeth Potter (New York) 2 Kávé tejjel RAISZA BUNDÁI Az olaszországi látogatá­sát ma befejező Mihail Gor­bacsov szerint: „Róma gyö­nyörű, és Olaszország kivé­teles fogadtatásban részesí­tett. Különböző városokból kaptunk meghívásokat, fe­leségem akár könyvet is ír­hatna belőlük!” A hivatalos program rend­kívül sűrű, és alig van szusszanásnyi idő. Végre si­kerül megcsodálni a történel­mi belvárost. Aztán a fogadá­son a szovjet vezető a süte­ménycsodákkal pompásan megrakott asztalnál nem vá­laszt, inkább kér egy kávét. A program zsúfolt, hamarosan Andreottival kell találkoznia. ■A kávét egy cukorral és ren­geteg tejjel issza. Raisza sok-sok tejet kér a kávéhoz de cukor nélkül. Lívia Andreotti asszor aki szinte minden percbe Raisza mellett van, kényre­­mellőzni rövid időre bunda költeményeit, és egyszerű a kabátokba bújni, mert termé­szetesen udvariatlan dolog lenne a vendéget túlöltözni Márpedig Raisza egyetlen bundát sem hozott magával! Rossi Gabriella (Róma) TEKERGŐZŐ RAKOMÁNY Tokió (UPI) - A minap Ja­pánból hazaküldtek egy se­reg különféle ritka kígyót majmot és madarat, amelye­ket Thaiföldről turisták a kör­nyezetvédők tiltakozása elle­nére „hurcoltak" be. Ám mikor a pénzéhes ke­reskedők megtudták, hogy megsértették az újkeletű washingtoni konvenciót, amely tiltja a kihalás fenye­gette állatfajták kereskedel­mét, a teremtményeket sor­sukra hagyták. A 16 fajta állatot, amely kö­zött csupán kígyóból 58 te­kergőzött a szigetország kü­lönböző részein, három thai­földi repülő vitte haza. ♦ A „csúcslázban” élő Mál­tára, a szovjet-amerikai csúcsértekezlet színhelyére érkezik ma George Bush, az Egyesült Államok elnöke - a két nagyhatalom vezetője a Marsaxlokk-öbölben hor­gonyzó hadihajókon tartja megbeszéléseit szombaton és vasárnap. ♦ Vlagyimir Zsivkov, Bul­gária volt pártfőtitkár-államfő­­jének fia, elvesztette az észak-bulgáriai Mihajlovgrad választóinak bizalmát, s mi­vel viselkedése és megnyil­vánulásai (sokak szerint al­koholista és narkomániás) összeegyeztethetetlenek a megbízatásával, a helyi tár­sadalmi-politikai erők vissza akarják őt hívni a képviselői posztról. ♦ Az Egyesült Államok kül­ügyminisztériuma ismét en­gedélyezte, hogy magyar és lengyel újságírók - amerikai és más nyugati kollégáikhoz hasonlóan - belépőt kapja­nak a minisztériumba, és részt vehessenek a napi szó­vivői tájékoztatón. 1— 24 ÓRA 1 f E­gy monda­tba/V PUCCS? Manila (MTI) - Ma reggel még nem lehetett tudni, mennyire veszélyes Corazón Aquino elnök asz­­szonyra az a puccs, amely tegnap kezdődött a Fü­­löp-szigeteken. A felkelők bombázták az elnöki pa­lotát, a halottak száma tíz. A lázadók pontos számáról s vezetőjükről szintén semmit nem tudni. Az USA és Japán kormánya el­ítélte a puccsot. Leszerelték a négylábú határőröket Coburg (NSZK), (AFP/AP)­­ Új „hivatást” talál­nak az NDK-beli határőrku­tyák. A két német államot el­választó határzár felszámo­lása nyomán feleslegessé vált állatokat átadják a lakos­ságnak, és ezentúl a határ helyett a házat őrizhetik. Az NDK délnyugati részén lévő Suhl városában már mintegy kétszázötven kutyát - többségükben német ju­hászt - „szereltek le". Legfrissebb­ KÜLFÖLDRŐL Rázós ügy Washington (MTI-AP)­­ Amerikai tudósok sze­rint lehetséges, hogy mégiscsak létezik kap­csolat az elektromágne­sesség és a daganatos megbetegedések között. Genevieve Matanoski jár­­ványkutató a statiszti­kákat tanulmányozva ki­mutatta, igazán „rázós ügyről” van szó: például a leukémiás megbetegedés hétszer gyakoribb a telefonkábel-szerelőknél, mint a telefonokkal kap­csolatos egyéb munkákat végzők körében. A jelenség élettani ma­gyarázatát néhány tudós abban látja, hogy az elektromágnesesség va­lószínűleg beavatkozik a sejtreprodukciót ellenőrző rendszerbe, és ez túlzott sejtburjánzáshoz vezet­het. 1989. december 1., péntek

Next