Mai Nap, 1990. március (2. évfolyam, 51-74. szám)

1990-03-01 / 51. szám

Gál Zoltán államtitkárt támadja az SZDSZ Újabb botrány a Belügy­­minisztériumban. A minisz­­rium tegnap, váratlanul fel­­mondott az Állami Népes­­ség-nyilvántartó Hivatalnak.­­ Ezzel egyidejűleg a BM sa­­ját hatáskörébe vonta a vá­­l­­asztások technikai lebonyo­lítását. A hír, azonnal nagy politikai felháborodást oko­zott. A Szabad Demokraták­­ Szövetségének mai sajtótá­jékoztatója is elsősorban ez­zel az üggyel foglalkozik. Az SZDSZ nem érti, miért kel­lett a politikailag semleges hivatal kezéből kivenni e fel­adatot, amelyet technikailag ■nár előkészítettek. Az ada­­­k nyilvános feldolgozásá­val bármely szerkesztőség bekapcsolódhatott volna a rendszerbe, és követhette volna az eredmények alaku­lását. Mindez azonban már csak lehetőség, hiszen a mi­nisztériumnak nincs megfe­lelő számítógépes rend­szere, de még kezelőappa­rátusa sem. Az SZDSZ ki nem mondott politikai szán­dékot lát a manőverben. Összeegyeztethetetlennek tartja, hogy azon minisztéri­um kezébe kerüljenek az adatok, melynek vezetője a Magyar Szocialista Párt je­löltje. Emlékeztetnek arra, hogy Gál Zoltán volt az, aki a népszavazás eredménye­inek értékelésekor egy teljes napra felfüggesztette az in­formációk kiadását. Valószí­nűnek tartjuk, hogy az SZDSZ ügyvivő testülete felszólítja Gál Zoltánt a le­mondásra. Az érintett, Gál Zoltán a következőket nyi­latkozta munkatársunknak, Kurucz Péternek. - Mikor meghoztuk dönté­sünket azonnal tudtuk, hogy politikai támadást indítanak ellenem. De mégis meg kel­lett tennünk, hiszen nem mindegy, hogy 123 millióért vagy 13 millióért történik az adatfeldolgozás. Lépésünk nem zavarja a választójogi törvényt, hiszen az amúgy is a BM-hez rendeli a technikai lebonyolítást. A költségvetés biztosí­totta 500 milliót nem léphet­jük át. Véleményem szerint az ellenőrzés szempontjá­ból jobb az, hogy ha az ada­tokat a körzeti, illetve területi választási bizottságok dol­gozzák föl, összesítik, majd juttatják föl a központba. Az ÁNH rendszere viszont min­dent egy kézben centralizált volna. Arra is számítottam, hogy személyemet is tá­madni fogják, hiszen mindez a jelen politikai helyzetben természetes. IZR ES HALADÁS 1990. III. 1., csütörtök JGGETLEN KEPES HÍRLAP Ara: 8,50 Ft A tavalyi, 67 halálos áldozatot követelő földrengés után ma hajnalban ismét megmozdult a föld a nyugati parton. Az 5,5 erősségű rengésnek ezúttal szerencsére nem volt áldozata, de mint képünk is mutatja, az anyagi károk jelentősek. Az­ MTI Külföldi Képszerkesztőség Huma­nyitás Az alapos reklám megtette a magáét: pénzhiányos korunkban irdatlan tömeg gyűlt össze reggel Budapesten, a bécsi kínálatot ígérő új bolt nyitására, amelynek induló árai jóval alacsonyabbak a pesti butikokénál. Fotó: Bodó Gábor Bekorcsolyázott a hokitörténelembe Jászberény. A szerda esti győzelem azt jelentette: vidékre került a magyar bajnoki cím. Riportunk a mérkőzésről a 16-17. oldalon rrTTg?ff!i?f!iiTIÍKl ROMÁN HADIRENDELÉS MAGYAR GYÁRAKNAK Kárpáti Ferenc miniszter nyilatkozik bukaresti tárgyalásairól (3. oldal)

Next