Mai Nap, 1991. december (3. évfolyam, 281-304. szám)

1991-12-01 / 281. szám

Ütött a Bika (7. oldal) Betegek kódexe (11. oldal) Külön­járat Verebes István melléklete Első a Vác (23-25. oldal) ESZÉKRŐL KIMENTVE FÜGGETLEN KÉPES HÍRLAP Ára: 12,30 Ft c 0)­­aS ( 0) cra cN­­cQ) a­­X A Magyar Máltai Szeretetszolgálat péntek reggel elindult mentőinek tizennyolc súlyos sérültet sikerült kimenteniük Eszékről, és biztonságban megérkeztek magyar földre, ahol a szükséges orvosi ellátásban részesültek. A konvoj útját a határig horvát gárdisták biztosították. 1991. XII. 1., vasárnap HAZA ES HALADÁS BARGUZIN, AZ ÁLLATORVOSI LÓ Az első Petőfi-expedíció tagja volt dr. Szabó Géza régész, független szakember. 1990 januárjában már az Akadémia kérte fel. Fontos kérdésekre maga sem tudja a választ, de bizonyos kijelentéseket módfelett furcsának tart (14-15. oldal) Charta-bukta Antall József a televízió Híradójában tegnap megin­dokolta azt, hogy miért nem Surányi Györgyöt jelölte az MNB elnökévé. Elmondta, hogy a külföldi pénzvi­lág bizalma nem Surányi úrnak szól, s azt is, hogy ő személy szerint híve a jegybank önállóságának. A Surányi György által is aláírt Demokratikus Chartát egyértelműen ellenzéki politikai kezdeményezésnek minősítette, amely kétségbe vonja, hogy Magyaror­szágon demokrácia, jogállamiság van. „Aki szabad­ságért ordít ott, ahol szabadság van, az téveszme rabja” - fejezte ki magát a miniszterelnök. A doku­mentum aláírását összeegyeztethetetlennek minő­sítette a köztisztviselővel és a bankárral szemben támasztott követelményekkel. Véleménye szerint ezért bárkit fel lehetett volna menteni felelős tisztsé­géből, ám ő akkor beérte Surányi György figyelmez­tetésével. Más felelős poszton számít a volt bankel­nök munkájára - mondta végezetül Antall József.

Next