Katolikus Gimnázium, Máramarossziget, 1904

R MRRRMRROSSZKäETI KEGYES-TANITÓRENPI algimnázium É.RTESITŐJE flZ 1904—905. TANÉV VÉGÉN. KÖZZÉTESZI : KELLER JÁNOS, IGAZGATÓ. MÁRAMAROSSZIGETEN, BERGER MIKSA KÖNYVNYOMDÁJA 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents