Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1. kötet, 1882-1883.

7 M AT H E MAT I KAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: SzABÓ JÓZSEF elnök, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., KRIESCH JÁNOS, LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bizottsági tagok KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZEKKESZTI KÖNIG GYULA. ELSŐ KÖTET (NÉGY TÁBLÁVAL.) 1882/3. BUDAPEST. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 1883.

Next

/
Thumbnails
Contents