Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 4. kötet, 1885-1886.

50639 M AT H E M ATI K AI ÉS T E RMÉ SZE TTUDOMÁN YI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIá. 7c & Ét, H je-f A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: SZABÓ JÓZSEF elnók, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR .JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., KRIESCH JÁNOS, LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLIIÁN bizottsági tagok KÖZREMŰKÖDÉSEVEL SZERKESZTI KÖNIG GYULA. NEGYEDIK KÖTET. 1885/6. 2*31 :ÁKOM TÁBLÁVAL. R.K AIJT^^ KKÚTV> •• ^U'F.STV." BUDAPEST. 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents