Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 6. kötet, 1887-1888.

MATHEMATIKAI ÉS TE RMÉ SZE TTUDOMÁN YI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: SzABÓ JÓZSEF elnök, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., KRIESCH JÁNOS, LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bizottsági tagok KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ^EHKESZTI KÖNIG GYULA' HATODIK KÖTET. 1887/8. NÉGY TÁBLÁVAL. BUDAPEST. 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents