Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 7. kötet, 1888-1889.

5063 9 MATHEM ATI KAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS, A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: SzABÓ JÓZSEF elnök, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bizottsági tagok KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI KÖNIG GYULA. HETEDIK KÖTET. 1888/9. ÖT TÁBLÁVAL. FÖ6\»HM \ ^ óv j BUDAPEST. 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents