Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 9. kötet, 1890-1891.

50639 ^ MATHEMATIK AI ÉS LE RM É SZE TTUDOMÁ N YI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG : SZABÓ JÓZSEF elnök, ENTZ GÉZA, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bissottsági ta«ok KÖZRKKÜKÖDKSKVEL SZERKESZTI KÖNIG GYULA. KILENCZEDIK KÖTET. 1890/91. NÉGY TÁBLÁVAL^IV BUDAPEST. 1891. "" "Sár-

Next

/
Thumbnails
Contents