Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 19. kötet, 1901.

M AT HEM AT I KAI és TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. TIZENKILENCZEDIK KÖTET. 1901. KIADJA A BUDAPEST. MAGYAR TUDOMÁNYOS 1901. AKADÉMIA. A M.TUD. AKADÉMIA III.OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA H SZERKESZTI* KÖNIG GYULA OSZTÁI.YTITKÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents