Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 20. kötet, 1902.

MA THEM ATI KAI TERMÉSZETTUDO MÁNYI ÉRTESÍTŐ. A M.TUD. AKADÉMIA III.OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI KÖNIG GYULA OSZTÁI.YTITKÁR. HUSZADIK KÖTET. 1902. Hat táblával. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents