Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 22. kötet, 1904.

MAT HEM ATI KAI ÉS T E R MÉSZ E T T U D O MÁ N YI ÉRTESÍTŐ. A M, TIJI). AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI KÖNIG GYULA OSZTÁI.YTITKÁR. HUSZONKETTEDIK KÖTET. 1904. Eqy szelvénytáblával és négy táblával. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1004.

Next

/
Thumbnails
Contents