Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 31. kötet, 1913.

5o 63$ 50630 MATHEMATIKAI ÉS T E R MÉ S Z ETTUD O MÁNYI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZEKKESZTI FRÖHLICH IZIDOR OSZTÁLYTITKÁR. . HAKMINCZEGYEDIK KÖTET. 1913. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents