Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 37. kötet, 1920.

MAT HE M ATI KAI TERMESZ ETT UD OMÁNY] ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI I »ÖRSO I MiSKOL FRÖHLICH IZIDOR OSZTAI.YTITKAR. XXXVII. KÖTET. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1020.

Next

/
Thumbnails
Contents