Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 39. kötet, 1922.

MATHE M ATIKAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ül. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI FRÖHLICH IZIDOR O S ZT A LYTITK A R. XXXIX. KOTBT. BUDAPEST. KIADJA A MAGTAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1922. Ára 300 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents