Matematikai Lapok, 1951 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1951-04-01 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1951. április. II. évfolyam, 1. szám. Előfizetési díj 20 Ft. A Bolyai János Matematikai Társulat tagjai részére a tagdíj és előfizetési díj szétválasztása folyamatban van; erre vonatkozó részleteket következő számunkban közlünk. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd, Szele Tibor. Szerkesztőség: Budapest V. Reáltanoda­ utca 13—15. Telefon 187 — 330. Befizetések a Társulat részére 61 750. számú csekkszámlán eszköz­­lendők az összeg rendeltetésének pontos feltüntetésével. Felelős kiadó a Közoktatásügyi Kiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Budapest V. Szalay-utca 10—14. Telefon 128—580. Előfizetés, reklamáció és árusítás: V. Szalay-utca 10—14. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 936 540. TARTALOM A matematika oktatás megjavításáért a műszaki egyetemeken........... 1 Szőkefalvi-Nagy Béla: Szovjet eredmények a funkcionál-analízis terén 5 Fejes Tóth László: Az izoperimetrikus probléma. II.............................. 34 Mikolás Miklós: Egy Farey-törtekre vonatkozó equivalencia-tétel .... 46 Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézetének működéséről ......................................................................... 54 Pályázat az 1952—53-as tanévre készülő tankönyvek tervezetének meg­írására ............................................................................................................... 68 Társulati élet............................................................................................................. 60 Feladatrovat ............................................................................................................ 68 Könyvismertetések.................................................................................................. 78

Next