Matematikai Lapok, 1952 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1952-07-01 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1952. július. III. évfolyam, 1. szám. Előfizetési díj évi 20 Ft. A Bolyai János Matematikai Társulat tagjai újabb rendelkezés értelmében a III. évfolyamot sem kapják tag­díjuk fejében, hanem a rendes 20 Ft előfizetési díjért a kiadóhivatalon keresztül. Ezzel szemben a tagdíj összege le lesz szállítva. A tagdíj pontos összegét — annak megállapítása után — közölni fogja a Társulat­­vezetősége a tagokkal. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kaliztár László, Rényi Alfréd, Szele Tibor.Szerkesztőség: Budapest, V., Reáltanoda­ utca 13 — 15. Telefon 187-330. Kiadja: a Tankönyvkiadó Vállalat — Budapest, V., Szalay­ u. 10-14. Kiadásért felelős a Tankönyvkiadó Vállalat vezérigazgatója. Terjeszti a Posta Közhír Iroda Ü. V. Előfizetés, személyes ügyfél­­szolgálat: Budapest, V., József nádor­ tér 1. (Üzlethelyiség.) Telefon: 183—022, 180 — 850. Postatakarékpénztári csekkszámla: 61.256. Előfizetési díj: egy évre 20 Ft, félévre 10 Ft. TARTALOM Beszámoló a MTESZ III. közgyűléséről............................................ 1 Alexits György: A Bolyai János Matematikai Társulat ankétje az analízis tanításáról a természettudományi karokon ................ 4 Fenyő István: L. V. Kantorovics módszere absztrakt terekben értelmezett nemlineáris egyenletek megoldására .................. 11 Kárteszi Ferenc: Néhány planimetriai összefüggés sztereometriai úton való levezetése ................................................................... 47 Victor Thébault: A háromszöghöz írt körök sugaraira vonatkozó egyenlőtlenségekről ................................................................ 59 Aspiránsképzés a matematika terén ........................ . .................... 62 Értesítés а Веке Manó-emlékdíj alapításáról, szabályzatáról és első kiosztásáról ........................ 64 Értesítés a Grünwald Géza-emlékdíj alapításáról .......................... 68 Társulati élet ....................................­.................................................... 70 Matematikai és személyi hírek......................... 79 Feladatrovat........ Példarovat............ Könyvismertetések 86 96 . 98

Next