Matematikai Lapok, 1953 (4. évfolyam, 2-3. szám)

1953 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenként négyszer. Budapest, 1952. december. III. évfolyam 3—4. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők : Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd, Szele Tibor. Szerkesztőség: Budapest V. Reáltanoda-utca 13—15. Telefon: 187—330. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó Budapest V. Alkotmány-utca 21. III. Telefon: 474—595, 424-589, 420—330. Felelős kiadó: Mestyán János. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat Budapest, V., József nádor­ tér 1. Telefon: 180-850. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat József nádor­ tér 1. Üzlethelyiség. Telefon:­ 183—022. Előfizetés egy évre 20.— Ft.­­ TARTALOMJEGYZÉK A matematika múltja és jelene hazánkban......................................................... 1 Vincze István: Ünnepi ülésszak Bolyai János születésének 150. évfordulója alkalmából 1952. december 14—18.....................­....................................... 5 Szőkefalvi-Nagy Béla: Pozitív polinomok. (Második közlemény)................ 13 Obláth Richard: Egy Fermat-féle bizonyítás helyreállításának kísérlete . . 18 Jelentés а Веке Manó emlékdíj odaítéléséről ...................................................... 31 Feladatrovat..................................................................................................................... 34 Példarovat...................................................................................................................... 45 Társulati élet.................................................................................................................. 63 Matematikai és személyi hírek ............................................................................... 71 Könyvismertetés........................................................................................................... 75 Tagnévsor . ...................................................................................................................... 78

Next